30 BİN ÜZERİNDE ENGELLİ SUT MAĞDURU

30 BİN ÜZERİNDE ENGELLİ SUT MAĞDURU

Engelsiz SAKARYA grubu adına sağlık alanında engelli bireylerin yaşadığı  sorunlara dikkat çekmek adına açıklama yapan Selim ÖZEN konuya dikkat çekerek Sağlık Uygulama Tebliğ yüzünden bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması adına hizmeti devletimiz sunsun dedi.

Engelsiz Sakarya Grubu adına Selim ÖZEN'in yaptığı basın açıklaması;  Ülke gerçeğimiz olan engelli bireylerimizin ülke nüfusu içindeki oranı yüzde 12’29 , 8. 5 milyonluk nüfus engelli bireylerden oluşmakta , sağlıklı bireyler gibi fırsat eşitliği ilkesi içinde sosyal yaşamda aktif olarak var olabilmesi adına ilk defa ilgi Anayasal güvence ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Receb Tayyip Erdoğan ‘ın 7 Temmuz 2005 yılında hazırlattığı 5378 sayılı kanun ile sağlık başta olmak üzere sosyal güvenlik, erişebilirlik, istihdam , eğitim ve spor alanlarında hizmete tam ve eşit katılımlarının ulaşım ve erişiminin sağlanması için özel durumları dikkate alınarak hizmet sunumu ile ilgili tarafları sorumlu kılacak kanun düzenleme yapılarak yasal güvence altına alınmıştır.
Bu doğrultuda Sağlıklı yaşam için engelli bireylerimizin gündelik yaşamda sağlıklı bir şekilde var olabilmek adına ihtiyaç duyduğu ve yaşamın her alanında sürekli kullandığı hasta bezi , sonda ve diğer medikal sağlık ürün ihtiyaçları için devletimizin ödemesi ile özel sektör medikal firmaların arasında anlaşmalı olarak engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu medikal ürünler rapor ve reçete karşılığı devletimizin ödemesi ile ücretsiz olarak engelli bireylere verilmekte iken son günlerde engelli bireylerden ve ailelerinden gelen şikayetler doğrultusunda, medikal firmaları engelli bireylerin ihtiyacı olan ve firmaların kendileri tarafından alınıp karşıladıkları hasta bezi ve sonda da oluşan fiyat farkı yüzünden zarar ettiklerini ifade ederek engelli bireylerden ve ailelerinden hasta bezi ve sonda için 50 ile 300 Türk lirası arası fark para talep etmekte veyahut eksik hasta bezi ve sonda malzeme teslim etmekte olduklarını engelli bireylerden ve ailelerinden sözlü olarak öğrenmiş bulunmakla birlikte insan sağlığı için rapor ile verilen medikal ürünlerden ticari kaygı ile insan sağlığının bu şekilde yok sayılması ve engelli bireylerin ve ailelerin kendi sağlıkları için olmazsa olmaz medikal ürünler konusunda mağdur edilmesini anlamamakla birlikte medikal firmaları tarafından alınan fark paraların kayıt altına girmeden, devletle anlaşmalı olan medikal firmaları bu ödemeleri hangi yasal gerekçe ile neye göre almakta bu konuda
devletimizin ilgili kurumlarının gerekli düzenlemeler dahilinden tedbir ve denetimleri yapmasını ve bu süreci çözüme kavuşturmasını talep etmekteyiz .
Devletimiz aracılığı ile özel sektör medikal firmaları ile anlaşmalı olarak engelli bireylere sunulan hizmette her iki taraf arasından yaşanan sorunların bedelini engelli bireyler ve ailelerin ödemesini anlamış değilim mağdur olan engellilerimiz kendi sağlıklarından sırf ekonomik nedenler ile ödün vermeleri üzücü olmakla birlikte, devletimizin anayasal güvence altına almış olduğu engelli bireylerimizin sağlık alanında sunmuş olduğu bu hizmetleri eskisi gibi geçmişte olduğu gibi devletimiz sunsun kimse ekonomik nedenlerden ötürü mağdur olmasın salgın sürecinde yaşamlarını zor sürdüren engelli bireylerimizin bu şekilde mağdur olmalarının önüne geçilmelidir. .

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyib ERDOĞAN'a seslenmek istiyorum;

Yapılan düzenlemeler ile Engelli bireylerimize ulaşmakta erişimde bir sıkıntı olmamakla birlikte, her ilde, her ilçede hastane var aile hekimliği var, yerel yönetimlerin sağlık ve engelli hizmetleri var ve evde sağlık hizmetleri gibi etkin yerinde hizmetler sunulmakta. Engelli bireylerin ve ailelerin ihtiyaç duyduğu medikal ürünlere sağlıklı yerinde ulaşması ve mağduriyetlerin oluşmaması adına devletimiz tarafından bu hizmet çok rahat hızlı ve etkin şekilde kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanılarak verilebilir .
Kurum ve kuruluşlar arası oluşan çözüme kavuşamayan sorunlar yüzünden tarafı olmayan engelli bireylerin insan sağlığı ve yaşamı için ihtiyaç duyduğu sağlığı için hayati önem arz eden medikal ürünler, sırf ticari kaygılar ile insan yaşamı tehlikeye atılamaz, kısıtlanamaz sınırlanamaz ve mağduriyet yaşatılamaz insan sağlığı konusunda istismar, suistimal ve keyfi uygulamalar anayasal suça girer .
Sağlık en temel insan hakkıdır…!